Contact

Openingstijden

Maandag  08.00 uur – 12.00 uur   13.00 uur – 17.00 uur
Dinsdag  08.00 uur – 12.00 uur   13.00 uur – 17.00 uur
Woensdag  08.00 uur – 12.00 uur   13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag  08.00 uur – 12.00 uur   13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag  08.00 uur – 12.00 uur

Adres

Tandartspraktijk A.A. Herbig
Bezoekadres: Roptawei 22
9123JB  Metslawier
Telefoon: 0519241360
E-mail: info@tandartsherbig.nl

Bij acute pijn of andere spoedgevallen, belt u tijdens en buiten openingstijden: 0519-241360

Update in verband met het Coronavirus

Vanaf 22 april zijn wij weer beperkt geopend voor reguliere mondzorg. Wij nemen contact met u op om te overleggen of uw afspraak door kan gaan.
Alleen gezonde mensen worden in de praktijk toegelaten. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak af te zeggen.
•Heeft u nu corona?
•Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
•Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
•Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts?
•Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Wij werken altijd volgens strenge hygiëne eisen. Gebruik van handschoenen, mondkapjes, beschermbril en desinfectie van werkterreinen met alcohol behoorde altijd al tot onze dagelijkse manier van werken. Toch zijn er enkele wijzigingen om verspreiding van Corona tegen te gaan.
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij binnenkomst van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Extra aanwijzingen:
•Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Bij uitloop kan het zijn dat we u vragen om buiten te wachten om een volle wachtruimte te voorkomen.
•Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
•Wij verzoeken u uw tanden (en/of prothese) thuis te poetsen om het spoelen in de praktijk te minimaliseren. Dit geldt ook voor
het toiletgebruik.
•Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
•Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
•Vóór de behandeling zullen we u 1 minuut laten spoelen.

 

Toegankelijkheid

Onze praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Auto/OV

Bereikbaar per auto
Bereikbaar per OV

Talen

We spreken Nederlands en Fries.